Klub poľovníckej kynológie pri UVLF v Košiciach

11.03.2011 18:41

Klub poľovníckej kynológie bol založený v roku 2002 pod záštitou Dr. Petra Lazara, ktorý je doposiaľ aj jeho garantom. S podporou vtedajšieho vedenia univerzity,  sa členovia  klubu výraznou mierou podieľali  na výstavbe kotercov pre svojich psov v školskom areáli za Hornádom. Od samého začiatku bola prvoradá myšlienka, maximálne využiť poľovne upotrebiteľných psov na spoločných poľovačkách na bažantiu a diviačiu zver v poľovných  revíroch UVLF.  Mimo toho sa zo svojimi psami, ako hostia, zúčastňujeme spoločných poľovačiek po celom území Slovenska. Čo sa týka plemien psov, máme v klube zastúpenie z každej skupiny poľovných psov, či už sú to stavače (nemecký krátkosrstý a drôtosrstý stavač, malý münsterlandský stavač), retrívre (zlatý retriever?), sliediče (anglický špringeršpaniel), duriče (alpský jazvečikovitý durič), farbiare (bavorský farbiar) a brloháre ( jazvečík hrubosrstý, welsh teriér a jagteriér).  Jednou zo základných podmienok pre členov klubu je, aby poľovné psy, ktoré  vlastnia alebo cvičia boli s preukazom o pôvode. Snažíme sa, aby naše psy  boli  využívané  na zabezpečovanie praktickej výučby ŠP Kynológia, kde pre študentov dvakrát ročne pripravujeme ukážky disciplín podľa skúšobného poriadku poľovne upotrebiteľných psov.  Na umelom brlohu v Nižnej Hutke naše jagteriéry a jazvečíky predvádzajú svoje schopnosti v brlohárení.  So stavačmi predvádzame vystavovanie, hľadanie a prinášanie srstnatej a pernatej zveri . Anglické „špringre“ predvedú precízne sliedenie a taktiež aport nájdenej zveri. Druhá časť ukážok, ÚZ Rozhanovce,  je zameraná na plemená duričov a farbiarov. Práca v oplôtku s diviakom je pre študentov kynológie azda najatraktívnejšia. Ukážka práce farbiarov spočíva vo vypracovaní umelo založenej stopy raticovej zveri, a následné správanie sa pri dohľadanej zveri. Drobné disciplíny ako je vodenie na remeni a odloženie psa slúžia na potvrdenie poslušnosti. Toto všetko využívame na skúškach poľovne upotrebiteľných psov. Z úspechov našich členov by som rád spomenul účasť Joniho Viitanena na Chovných skúškach stavačov v Nemecku, kde so svojím nemeckým drôtosrstým stavačom a malým münsterlandským stavačom obsadil prvé dve miesta. Dr. Katka Oberhauserová, so sukou Florou, sa v roku 2009 zúčastnila na Pohári Gustava Kořínka, čo sú medzinárodné duričské skúšky plemena alpský jazvečikovitý durič. Flora skončila v prvej cene s titulom diviačiar.  Zo psami sa zúčastňujeme výstav, či už národných alebo medzinárodných. Mnohí z nás sú taktiež členovia chovateľských klubov jednotlivých plemien. Po absolvovaní predpísaných skúšok a výstav sa uchádzajú o uchovnenie. Tento rok naši členovia uchovnili 3 svojich zverencov. Viacerí členovia majú svoje vlastné chovné stanice a pravidelné vrhy šteniat. Klub je otvorený pre všetkých záujemcov o poľovnú kynológiu, členom sa stane  uchádzač,  ktorý svoj  vážny záujem o členstvo dokáže počas kandidátskeho obdobia  a potom  je členskou schôdzou klubu prijatý za riadneho člena s nárokom na pridelenie koterca. Do klubu každoročne prijímame nových členov a pravidelne organizujeme brigády v našich  kotercoch.

 

Tomáš Krupa

predseda KPK pri UVLF