MSBLJ Turá Luká 2015

15.05.2016 08:27

Artur Arvansis v prvom kole 64 bodov 2PT I.cena a v druhom kole 72 bodov - hrdlo.